Catalog

HỆ THỐNG THANG MÁNG CÁP

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng...
Xem chi tiết

THIẾT BỊ UPS

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng...
Xem chi tiết

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT

Từ năm 2012 đến nay trên 6000 tủ điện – tủ điều khiển do công ty Pncorp thiết kế, chế tạo đã và đang được vận hành trong lĩnh vực...
Xem chi tiết

HỆ THỐNG NGUỒN AC-DC , QUẠT THÔNG GIÓ

Từ năm 2012 đến nay trên 6000 tủ điện – tủ điều khiển do công ty Pncorp thiết kế, chế tạo đã và đang được vận hành trong lĩnh vực...
Xem chi tiết

HỆ THỐNG SÀN NÂNG

Từ năm 2012 đến nay trên 6000 tủ điện – tủ điều khiển do công ty Pncorp thiết kế, chế tạo đã và đang được vận hành trong lĩnh vực...
Xem chi tiết

ACQUY VIỄN THÔNG

Từ năm 2012 đến nay trên 6000 tủ điện – tủ điều khiển do công ty Pncorp thiết kế, chế tạo đã và đang được vận hành trong lĩnh vực...
Xem chi tiết