CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHỤ TRỢ NGUỒN AC CHO TRẠM BTS